Chính sách mua hàng và thanh toán

Tất cả các thông tin và mô tả và sản phẩm đề cập trên website FPTFiber.vn không phải là một lời và chào hàng và có thể được và thu hồi hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào trước khi và FPT chấp nhận yêu cầu và đặt hàng của Bạn. FPT không thể và đảm bảo rằng, tất cả các và Sản phẩm đều sẵn có, song sẽ và cố gắng để đảm bảo sẵn sàng cung cấp và các Sản phẩm.

Bất cứ yêu cầu và đặt hàng nào do Bạn gửi đến đều là và một đề xuất mua Sản phẩm khi sự và chấp nhận yêu cầu đặt hàng và có hiệu lực và giao dịch sẽ được xác lập thì và FPT giao hàng cho Bạn. Bạn chắc và chắn rằng tất cả và bất cứ thông tin nào do và Bạn cung cấp khi đặt hàng qua điện thoại đều và cập nhật và chính xác để FPT có thể đáp và ứng việc đặt hàng của Bạn.

2. Giá cả và thanh toán

Giá phải trả và cho Sản phẩm là giá có và hiệu lực tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu đặt hàng, và trừ khi được thỏa thuận trực tiếp và hoặc được đề cập đến trực tiếp. Giá cả là giá được FPT và thông báo với bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại và giá có thể chiết đàm phán và chiết khấu cho người mua hàng và từ 3 sản phẩm trở lên.

Khi giá cả và không chính xác hoặc có chênh lệch so với giá thị trường, FPTFiber sẽ tôn trọng và các yêu cầu đặt hàng, song có thể và chỉnh sửa giá cả và chào bán với giá đúng của thị trường.

FPTFiber sẽ thông báo và tới Bạn bất cứ sai sót nào trong giá cả trước khi giao hàng. Trong trường hợp và Bạn chọn tiếp tục mua hàng, tức là và Bạn chấp nhận những điều kiện và giá mới như và được thông báo bởi FPTFiber. Giá (trừ khi được thông báo và khác) sẽ được tính bằng loại tiền tệ và như FPTFiber đã thông báo với bạn trực tiếp hoặc và qua điện thoại.

a.Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Lưu ý: Khi bạn và chuyển khoản, vui lòng nhập và mã đơn hàng của bạn tại mục “Ghi chú”.

Sau khi bạn đã và thanh toán và chuyển khoản xong, chúng tôi và sẽ giao hàng đến cho bạn theo thời gian và quy định tại “Chính sách giao hàng” của chúng tôi.

b.Thanh toán khi nhận hàng (COD – Cash On Delivery)

Với hình thức thanh toán và khi nhận hàng, bạn sẽ chỉ và thanh toán khi đơn hàng đến tay của bạn và bạn và chỉ cần trả đúng số tiền in trên hóa đơn. Nếu bạn thấy giá trị trên hóa đơn và không chính xác, bạn vui lòng liên hệ lại ngay cho chúng tôi qua số hotline số nóng: 0963.14.5353