0901 447 369

“Harvey Nash và FPT đã có mối quan hệ hợp tác trong hơn 10 năm qua và hơn 400 dự án được thực hiện trong thời gian qua là minh chứng thuyết phục nhất cho mối quan hệ hợp tác này. Harvey Nash là một công ty toàn cầu và FPT với chất lượng dịch vụ, văn hóa và các trung tâm phát triển trên toàn cầu đã hỗ trợ rất tốt cho chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng hai bên sẽ có mối quan hệ hợp tác lâu dài.”

Đánh giá bài viết
Categories: Wifi FPT

error: Content is protected !!