0901 447 369

“” Mối quan hệ hợp tác với các công ty hàng đầu trên thế giới trong nhiều năm qua khẳng định mạnh mẽ FPT là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam. Với nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ các kỹ năng chuyên môn, FPT đã trở thành đối tác tin cậy của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ rộng quan hệ hợp tác một cách hiệu quả không chỉ trong lĩnh vực ủy thác dịch vụ phần mềm mà còn trong các lĩnh vực kinh doanh khác.””

Đánh giá bài viết
error: Content is protected !!