0901 447 369

” Tôi tin tưởng mối quan hệ đối tác giữa FPT và Microsoft sẽ tiếp tục phát triển xa hơn nữa trong tương lai gần và kết quả tạo ra nhiều hơn nữa việc làm trong lĩnh vực CNTT cho Việt Nam.”

Đánh giá bài viết
Categories: Internet FPT

error: Content is protected !!