0901 447 369

  • Công nghệ kết nối viễn thông hiện đại
  • Đường truyền dẫn 100% bằng cáp quang
  • Tốc độ cao hơn nhiều công nghệ ADSL
  • Tốc độ truyền tải up/download ngang bằng
Đánh giá bài viết
error: Content is protected !!